ΔΕΥΑΠ – 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο

ΔΕΥΑΠ – 11μελές Δ.Σ

 • Πρόεδρος: Κλάδης Διονύσης (Λαϊκή Συσπείρωση).
 • Αγγελοπούλου Αναστασία (Λαϊκή Συσπείρωση).
 • Τογιοπούλου Αναστασία (Λαϊκή Συσπείρωση).
 • Μελάς Παναγιώτης (Λαϊκή Συσπείρωση).
 • Πατούχας Χρήστος (Λαϊκή Συσπείρωση).
 • Σαράντης Νίκος (πολίτης – Λαϊκή Συσπείρωση).
 • Βασιλόπουλος Γρηγόρης (Αντιπολίτευση).
 • Ψωμάς Πέτρος (Αντιπολίτευση).
 • Ξυλιάς Θεόδωρος (Αντιπολίτευση).

Αναπληρωματικοί:

 • Αναστασίου Μιχάλης (Λαϊκή Συσπείρωση).
 • Σίμου Κατερίνα (Λαϊκή Συσπείρωση).
 • Αγγελής Αποστόλης (Λαϊκή Συσπείρωση).
 • Σταυρόπουλος Γιώργος (πολίτης – Λαϊκή Συσπείρωση).
 • Χαροκόπος Αντώνιος (Αντιπολίτευση).
 • Στανίτσας Χαράλαμπος (Αντιπολίτευση).
 • Καραΐσκος Δημήτρης (πολίτης – (Αντιπολίτευση).