Δυτική Ελλάδα: Αυξήθηκε η οικοδομική δραστηριότητα κατά 39,9% (ΠΙΝΑΚΑΣ)

Αυξητική είναι και η οικοδοµική δραστηριότητα στην Περιφέρεια της ∆υτικής Ελλάδας, η οποία όπως επισημαίνει ό Πρόεδρος του ΤΕΕ Δ. Ελλάδας Βασίλης Αϊβαλής «στην τριετία των ιστορικών χαµηλών για την χώρα (2014-2016) ήταν από τους ουραγούς σε οικοδοµική δραστηριότητα και τα περιθώρια για αυτήν είναι πολύ µεγαλύτερα.

Στη ∆υτική Ελλάδα παρουσιάζεται το δωδεκάµηνο Ιούνιος 2020 – Μάιος 2021 µια αύξηση στην έκδοση των οικοδοµικών αδειών της τάξεως του 39,8% και αύξηση σε τετραγωνικά µέτρα επιφάνειας 37%, σε σχέση πάντα µε το προηγούµενο δωδεκάµηνο Ιούνιος 2020 – Μάιος 2021.

Ωστόσο επικρατεί προβληματισμός στον οικοδομικό κλάδο όπως επισημαίνει ο ο κ. Αϊβαλής λόγω της ιδιαίτερα µεγάλης αύξησης που παρουσιάζει ο γενικός δείκτης τιµών οικοδοµικών υλικών µέσα στο 2021, κάτι που αναµένεται να αποτυπωθεί τους επόµενους µήνες τόσο στην αύξηση των τιµών των καινούριων κατασκευών, όσο και στους δείκτες της οικοδομικής δραστηριότητας περιορίζοντας σημαντικά, αν όχι αναστρέφοντας, τον µέχρι και σήµερα θετικό ρυθµό.