Σεβ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΤΡΩΝ κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ: “Εὐλογῶ πατρικῶς το Πατρινόραμα”

«Πληροφορήθηκα ἀπό τόν ἀγαπητό κ. Παναγιώτη Ρηγόπουλο ὃτι θά ἐπανεκδοθῇ τό περιοδικό «Πατρινόραμα», τοῡ ὁποίου ὁ προαναφερθείς ἀδελφός θά εἶναι καί Διευθυντής.
 Ἡ ἐπανέκδοση τοῡ προαναφερθέντος περιοδικοῦ, μᾶς χαροποιεῖ καί εὐχόμεθα ἀπό καρδίας, να ἒχῃ καλήν πορεία καί νά βοηθήσῃ στήν πνευματική καί ἐν γένει πρόοδο ὄχι μόνο τῆς Πάτρας, ἀλλά καί γενικότερα.
Εὐλογῶ πατρικῶς τήν ὡραία αὐτή προσπάθεια καί δέομαι τοῡ Κυρίου, ὣστε τόσον τόν  Ἐκδότη ὃσο καί τόν Διευθυντή, ἀλλά καί ὅλους τούς συνεργάτας των, νά διατηρῇ, ἐν ὑγείᾳ ψυχοσωματικῇ καί νά τούς φωτίζῃ καί νά τούς ὁδηγῇ εἰς πᾶν ἒργον ἀγαθόν.
Στό δέ ἀναγνωστικό κοινό εὒχομαι πᾶσαν χάριν καί δωρεάν παρά Κυρίου».