Συναντήσεις Πατρών 2021 – Με τον Απόστολο Πιέρρη

Στη 2η συνάντηση την 1η Ιουλίου 2021 (Έτος επετειακό συμβολικό 2.500 χρόνων από την Μάχη των Θερμοπυλών και 200 από την Επανάσταση των Παλληκαριών), αρχίσαμε να μελετάμε τις πανανθρώπινες παραμέτρους της ιστορίας για να κατανοήσουμε σε όλη την κοσμοϊστορική της σημασία την Επανάσταση του Ελληνισμού.

Όπως ο χρόνος είναι ο τρόπος αποκάλυψης της φύσης των όντων (από την γέννηση στην ακμή, και από εκεί στην παρακμή και τον θάνατο της ύπαρξής τους στο γίγνεσθαι του Κόσμου), έτσι και η ιστορία είναι το πεδίο φανέρωσης της φύσης του ανθρώπου. Ο χρόνος δεν είναι γραμμικός, είναι κυκλικός. Και η ιστορία δεν είναι εξελικτική, είναι τελεολογική.

Σκοπός των αναλύσεών μας είναι η απόδειξις ότι το «τέλος» της ιστορίας είναι ο πολιτισμικός Ελληνισμός. Και ότι συνεπακόλουθα ο Ευρωπαϊκός πολιτισμός στην εσωτερική ουσία του, αμεταμόρφωτη από τον έρωτά της του κλασσικού, και στο αυθεντικό πεπρωμένο του, είναι μια καρκινική εξέλιξη της ιστορικής διαδικασίας, καταδικασμένη στην αυτοκαταστροφική ύβρη της πολλαπλασιαστικής τεχνητότητας. Ευρωπαϊκή Νέμεση είναι η εγγενής τάση για μεγαλοσωμία και πληθωρισμό – πληθυσμιακό, οικονομικό, φαρμακοχημικό, πολιτιστικό. Οι αστάθειες του συστήματος έχουν έτσι
γιγαντωθεί, σοβεί μια ενδημική κρίση, και η καταστροφή θα επισυμβεί με την απρόβλεπτη αλληλοενεργοποίηση των συστημικών ασταθειών. Η Ευρωπαϊκή φάση της ιστορίας καταπίνεται και χωνεύεται από την Φύση των πραγμάτων.

Και ο καθένας ατομικά και συλλογικά, κατά μονάδες και χώρους που χωράνε οι μονάδες, είτε θα μείνει κοπριά του νέου ή θα αποτελέσει το νέο. Και το νέο είναι το αΐδιο παλιό και αείποτε καινό της ουσίας του Ελληνισμού. Αλλά αυτά τα μεγέθη ανατίθενται στην διαπραγμάτευση που θα ξετυλίγεται
κατά την πορεία του αρξάμενου Κύκλου των σεμιναρίων μας. Στην δεύτερη συνάντηση θα ασχοληθώ με την τομή που αντιπροσωπεύει η εμφάνιση του ανθρώπου και πώς αυτή ορίζεται. Η έρευνα θα στραφεί στην σημασία του πυρός, στην διάκριση των φύλων και στην ανάλυση των δομών
του «ανθρώπου θηρευτή».

Θεματικός τίτλος της ομιλίας μου είναι κατά το Πρόγραμμα που έχω κοινοποιήσει:

Η Τομή στην Εξέλιξη και ο Παλαιολιθικός Άνθρωπος:
Ο Προμηθεύς και η Πανδώρα –
Το Πυρ και η Συνείδηση των Φύλων
Οι Ανθρώπινοι Παράμετροι

*

Η πρώτη Συνάντηση έγινε την Πέμπτη 1η Ιουλίου και ακολουθούν οι επόμενες κάθε Πέμπτη στις 8.30 το βράδυ.
Τόπος πραγματοποίησης των Σεμιναρίων Ιστορικοφιλοσοφικού Λόγου
είναι η Αίθουσα Διαλέξεων στον 2ο όροφο του Μεγάρου Λόγου
και Τέχνης, Πλατεία Γεωργίου Α΄.

 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
www.philosophical-research.org
Απόστολος Πιερρής