Η Άννα Μαστοράκου, Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, συμμετέχει ενεργά πλέον στην νέα Συμβουλευτική Επιτροπή Επιστημόνων του ΕΦΚΑ

Μετά την έκδοση της Υπ. Απόφαση με αρ. 34776 / ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 336/ 12.4.2023, η Άννα Μαστοράκου, Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, συμμετέχει ενεργά πλέον στην νέα Συμβουλευτική Επιτροπή Επιστημόνων του ΕΦΚΑ, με τετραετή θητεία, καίρια θέση ευθύνης για τις μελλοντικές εξελίξεις του φορέα.

Η επιτροπή αυτή αποτελεί το υψηλότερο βήμα υποβολής εισηγήσεων προς το ΔΣ του ΕΦΚΑ το οποίο καλείται με τη σειρά του, να αποφασίσει. Στις σημαντικές αρμοδιότητες της Επιτροπής για τη λειτουργία του ΕΦΚΑ περιλαμβάνονται: Η συνδρομή προς το Δ.Σ. για τον καθορισμό της δράσης και τη χάραξη των γενικών κατευθύνσεων λειτουργίας του Ε.Φ.Κ.Α., τη διαχείριση της περιουσίας και των εσόδων του Ε.Φ.Κ. Α., την ανάδειξη εκπροσώπων των ασφαλισμένων στο Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α. και την επεξεργασία και εισήγηση προτάσεων προς το Δ.Σ. για την τροποποίηση των διατάξεων του Οργανισμού.

Συγκλήθηκε ήδη η Συμβουλευτική Επιτροπή Επιστημόνων του ΕΦΚΑ στις 3.5.2023 με πρώτο θέμα την εκλογή μελών για το εκλεκτορικό σώμα από το οποίο θα εκλεγούν δύο εκ των μελών του "Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΦΚΑ . Στην συνεδρίαση αυτή εκλέχθηκε ομόφωνα μέλος του εκλεκτορικού σώματος εκ μέρους των υγειονομικών, η Άννα Μαστοράκου μέλος του ΠΙΣ & Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Πάτρας, υποψήφια περιφερειακή σύμβουλος με τον Νεκτάριο Φαρμάκη.

Η ίδια χαρακτήρισε το έργο της επιτροπής ιδιαίτερα πολύπλοκο καθώς οι δαιδαλώδεις αδικίες του Νόμου Κατρούγκαλου πρέπει να αντικατασταθούν από μία δίκαιη και ανθρώπινη διανομή των συντάξεων, με ταυτόχρονη άρση των στρεβλώσεων και της οριζόντιας κατεδάφισης των συνταγματικών δικαιωμάτων των δικαιούχων.