Πανεπιστήμιο Πατρών: Υποτροφίες για φοιτητές από τις πλημμυροπαθείς περιοχές της Θεσσαλίας

Η απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου

Στην ενίσχυση των φοιτητών που προέρχονται από τις πληγείσες περιοχές στις καταστροφικές πλημμύρες της Θεσσαλίας προχωρά το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Πρυτανικού Συμβουλίου:

Οι καταστροφικές πλημμύρες στον θεσσαλικό κάμπο διαχέουν στην κοινωνία μια σειρά από οικονομικές επιπτώσεις στις αγροτικές εκτάσεις που είναι πολύπλευρες και εκτεταμένες, επηρεάζοντας όχι μόνο τον αγροτικό τομέα αλλά τον τουρισμό και την οικονομία στο σύνολό της. Ο οικονομικός αντίκτυπος της καταστροφής αυτής επηρεάζει ταυτόχρονα και τους φοιτητές του Ιδρύματός μας, που έλκουν την καταγωγή τους από τις περιοχές αυτές.

Η Πρυτανική Αρχή του Πανεπιστημίου Πατρών, με απόφαση της υπ΄αριθ. 146/13.9.2023 συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου, αποφάσισε να συνδράμει την προσπάθεια ανακούφισης των πλημμυροπαθών φοιτητών της Θεσσαλίας με τη χορήγηση υποτροφιών. Για τους σκοπούς αυτούς έχει δημιουργηθεί έργο στον ΕΛΚΕ με κωδικό 81426 και καλούμε τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας να ενισχύσουν την προσπάθεια αυτή είτε α) υποβάλλοντας αίτημα για μεταφορά χρημάτων από άλλο πρόγραμμά τους στον ΕΛΚΕ είτε β) καταθέτοντας χρήματα στο τραπεζικό λογαριασμό με IBAN GR60 0110 2290 0000 2295 4000 232 και αιτιολογία «Ενίσχυση πλημμυροπαθών φοιτητών Θεσσαλίας», μέχρι 30.09.2023.