Επιμορφωτικό – βιωματικό σεμινάριο του Κέντρου “ΕΡΙΦΥΛΗ” με θέμα «Οι έμφυλες διακρίσεις στο σχολείο»

Το Κέντρο Διαχείρισης Έμφυλων Ανισοτήτων «Εριφύλη» σε συνεργασία με την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας δια της Υπευθύνου Αγωγής Υγείας διοργάνωσε στον χώρο της στη οδό Σαχτούρη επιμορφωτικό – βιωματικό Σεμινάριο για εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με θέμα: «Οι έμφυλες διακρίσεις στο σχολείο».

Η βιωματική επιμόρφωση, συνολικής διάρκειας τριών ωρών, πραγματοποιήθηκε δια ζώσης με την συμμετοχή 25 περίπου εκπαιδευτικών, ενώ την πρόθεση τους να συμμετέχουν είχαν δηλώσει περίπου οι διπλάσιες/οι.

Το σεμινάριο χωρίστηκε σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος, οι ψυχολόγοι του Κέντρου, Δανάη Πετροπούλου και Χρυσούλα Λουκοπούλου ξεκίνησαν με μια εισαγωγή σχετικά με τις έμφυλες διακρίσεις, την επεξήγηση των όρων του οριζόντιου και κάθετου έμφυλου διαχωρισμού, καθώς και την υπογράμμιση του πρωταρχικού ρόλου της εκπαίδευσης στην εξάλειψη των στερεοτύπων φύλου. Στην συζήτηση συμμετείχαν υπό την μορφή βιωματικών ασκήσεων οι ίδιες και οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί.

Στο δεύτερο μέρος, ο νομικός εκπρόσωπος του Κέντρου, Βασίλης Μάρκου μαζί με την Σταυρούλα Κορδέλλα, υπεύθυνη συντονισμού, προκάλεσαν μια συζήτηση για τους τρόπους και την μεθοδολογία που μπορεί να συμβάλλει στην μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των φύλων στα σχολεία.

Συζητήθηκαν μορφές παρέμβασης όπως α) η συζήτηση και σχολιασµός πηγών και εικόνων β) το παίξιµο ρόλων και δραµατικό παιχνίδι γ) ο καταιγισµός ιδεών (brainstorming) δ) τα ερωτηµατολόγια και γραπτή έκθεση απόψεων στ) οι εργασίες σε µορφή project. Στο τέλος, έγινε από το Κέντρο μια σύντομη παρουσίαση του ηλεκτρονικού παιχνιδιού «Youth for Love», που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στους υπολογιστές των σχολείων για την ευαισθητοποίηση των μαθητών στην μείωση της έμφυλης βίας και του σχολικού εκφοβισμού.

Σύμφωνα με τους εκπρόσωπους του Κέντρου «Εριφύλη» η μεγάλη προθυμία συμμετοχής
των εκπαιδευτικών και η παρουσία τους κατά την διάρκεια του σεμιναρίου, συγκροτεί έναν
πολύ ελπιδοφόρο δείκτη της κοινωνίας μας.

Πλέον, η ζωή μας έχει γεμίσει δυσάρεστες ειδήσεις, ενώ η καθημερινότητά μας μοιάζει όλο και πιο δύσκολη σε μια σειρά από ζητήματα. Την ίδια ώρα οι κοινωνικές διεργασίες δεν έχουν σταματήσει το θετικό τους έργο. Πρωτοβουλίες, είτε σε ατομικό, είτε σε συλλογικό επίπεδο, απεργάζονται συστηματικά την στροφή μας σε ένα παράδειγμα που θα δικαιώνει την ανθρώπινη ύπαρξη. Σε αυτές εντάσσεται και η προσπάθεια να καταδειχτεί, ότι τα φύλα δεν έχουν ουσιαστικές διαφορές μεταξύ τους και ότι βρίσκονται πολύ πιο κοντά από όσο νομίζουμε.