Επιστολή της ΓΣΕΕ προς τον πρωθυπουργό

Nέο “κοινωνικό συμβόλαιο” το οποίο θα περιλαμβάνει αύξηση μισθών, προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ζητά η ΓΣΕΕ με επιστολή της προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με στόχο να αποτυπωθούν στην Υπουργική διακήρυξη του Πολιτικού Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου 2022 (HLPF).

Αναλυτικότερα, η Συνομοσπονδία Εργατών, θέτει ως προτεραιότητα:

Αξιοπρεπείς μισθοί: Οι κατώτατοι μισθοί αξιοπρεπούς διαβίωσης, και οι συλλογικές ελεύθερες διαπραγματεύσεις, αποτελούν προαπαιτούμενο για την καταπολέμηση της φτώχειας και των ανισοτήτων και θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στις εθνικές δημοσιονομικές πολιτικές. Αυτές οι πολιτικές πρέπει να συνδυάζονται με την προώθηση της ίσης αμοιβής για εργασία ίσης αξίας, δεδομένου ότι το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων παραμένει περίπου στο 20 τοις εκατό παγκοσμίως.

Επενδύσεις σε θέσεις εργασίας: Σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας, παγκοσμίως έχουν χαθεί 255 εκατομμύρια θέσεις πλήρους απασχόλησης το 2020, 130 εκατομμύρια επιπλέον θέσεις εργασίας χάθηκαν ή κινδύνευσαν το 2021 ενώ η παγκόσμια ανεργία προβλέπεται να ανέλθει σε 207 εκατομμύρια θέσεις το 2022. Προκειμένου να επιτευχθεί η πλήρης απασχόληση , θα πρέπει να δημιουργηθούν 575 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας έως το 2030. Η αύξηση των δημόσιων επενδύσεων σε αξιοπρεπείς και φιλικές προς το κλίμα θέσεις εργασίας πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για τη χρηματοδότηση μιας ανθρωποκεντρικής ανάκαμψης. Οι επενδύσεις θα πρέπει να προωθηθούν σε τομείς εντάσεως εργασίας και σε στρατηγικούς τομείς, όπως οι βιώσιμες υποδομές, η οικονομία της φροντίδας, οι φιλικές προς το κλίμα βιομηχανίες και καινοτομίες στις πόλεις καθώς επίσης η βιώσιμη γεωργία και αλιεία.

Κοινωνική προστασία: Η πανδημία και η εντεινόμενη ενεργειακή και επισιτιστική κρίση που προκλήθηκε από τον πόλεμο στην Ουκρανία καταδεικνύουν την επείγουσα ανάγκη για καθολικά συστήματα και κατώτατα όρια κοινωνικής προστασίας και να παράσχουμε δωρεάν πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και εισοδηματική στήριξη στους πιο ευάλωτους, συμπεριλαμβανομένων των άτυπων εργαζομένων.

Εμβόλια: Η πρώτη ηθική επιταγή της παγκόσμιας διακυβέρνησης είναι να διασφαλιστεί η καθολική πρόσβαση σε δοκιμές, θεραπεία και εμβόλια για την COVID-19. Αυτό θα πρέπει να αναφέρεται ρητά στην έκκληση της Υπουργικής Διακήρυξης για διεθνή αλληλεγγύη για την αντιμετώπιση και την ανάκαμψη από την πανδημία.

Ισότητα φύλων: η σθεναρή δράση για τον τερματισμό των έμφυλων διακρίσεων στον κόσμο της εργασίας Οι επενδύσεις στην οικονομία φροντίδας ενέχουν μεγάλες δυνατότητες δημιουργίας θέσεων εργασίας και διευκολύνουν την πρόσβαση γυναικών στην αγορά εργασίας.

Δια βίου μάθηση: Απαραίτητη είναι η ρητή έκκληση για το καθολικό δικαίωμα στη δια βίου μάθηση, προκειμένου να μην μείνει κανείς πίσω στην ψηφιακή και κλιματική μετάβαση. Αυτό συνεπάγεται την επένδυση σε ανθεκτικά ποιοτικά συστήματα δημόσιας εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης καθώς και τη διασφάλιση ότι οι εκπαιδευτικοί καταρτίζονται, πιστοποιούνται και υποστηρίζονται.

Κοινωνικός διάλογος: Βασικό εργαλείο διακυβέρνησης και υλοποίησης των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Όπως κατέδειξε η πανδημία, η συμμετοχή των οργανώσεων των εργαζομένων και των εργοδοτών στον σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών σχετικών έχει καταξιωθεί ως βασικός θεσμός πολυμερούς συνεργασίας στην αντιμετώπιση κρίσεων. Συνεπώς, μια ανανεωμένη πολυμερής προσέγγιση οφείλει να βασιστεί στον κοινωνικό διάλογο, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.