Το 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδικής και Εφηβικής Γυναικολογίας έρχεται στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Το Συνέδριο διοργανώνεται από την Ελληνική Εταιρεία Παιδικής και Εφηβικής Γυναικολογίας σε συνεργασία µε την Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Πάτρας και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Μαιευτικής & Γυναικολογικής Εταιρείας και της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Παιδικής και Εφηβικής Γυναικολογίας.

Παρασκευή, 23 Σεπ 2022 και ώρα 09:00

Πανεπιστήμιο Πατρών   Πανεπιστημιούπολη, Πάτρα,

Πληροφορίες-Εγγραφές:εδώ