Επανεκλογή του Γρηγόρη Αλεξόπουλου στην Προεδρία του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α Αχαΐας

Σήμερα 05/02/2024 συνεδρίασε υπό την προεδρία του Γρηγόρη Αλεξόπουλου Δημάρχου Δυτικής Αχαΐας ,το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α) Νομού Αχαΐας και τον επανεξέλεξε ως Πρόεδρό του.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε Αντιπρόεδρο τον Νικόλαο Καραΐσκο και μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής τους Μπαρή Θεόδωρο, Παπαδόπουλο Αθανάσιο, Σβόλη Κωνσταντίνο, Φιλιππάτο Δημήτριο και Κυριαζόπουλο Ευάγγελο.